זהו סיפורה של עמליה רייס, ניצולת שואה בת 86 שעלתה לישראל לאחר שנת 1953 ואף על פי כן הוכרה כניצולת שואה בעזרת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

בשנת 2016 פנו אל הסיוע המשפטי קרוב ל- 4,000 ניצולים בבקשה לייעוץ ולייצוג בהליכים משפטיים. מדובר בעליה של כ- 20% לעומת שנת 2015. הגידול נובע בין השאר מפעולות יידוע והנגשה שנעשו ע"י הסיוע המשפטי, וכן מתיקוני חקיקה שנחקקו במהלך שנת 2016 כאשר הסיוע המשפטי נטל חלק פעיל בהליכי החקיקה.

תיקוני החקיקה כללו סמכות להגשת תביעות להשבת שכר טרחה עודף שנגבה מהניצולים ע"י עורכי הדין והמטפלים שייצגו אותם. בעקבות התיקון פעל הסיוע המשפטי בתיקים רבים והצליח להשיב מאות אלפי שקלים לניצולים בשנים 2015 – 2016.

בעקבות הייצוג שניתן לניצולים ע"י הסיוע המשפטי מול הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכו חלקם בהכרה בהיותם נרדפים בתקופת השואה ולקבלת קצבה או מענק בהתאם לדין. ניצולים רבים זכו גם בהכרה במחלות ונכויות נוספות שהוכח הקשר הסיבתי בינן לבין הנרדפות בתקופת השואה. כתוצאה מכך זכו הניצולים להגדלת הקצבה הניתנת להם ולהשתתפות בתשלום עבור תרופות ועזרים רפואיים.

ועדת שני קבעה כידוע את המחלות שיש להן קשר סיבתי לאירועי השואה. הסיוע המשפטי מסייע לניצולים להשיג מסמכים הנדרשים להוכחת המחלות בהתאם לתנאי ועדת שני וכן מסייע בהשגת הכרה במחלות שלא הוכרו ע"י הוועדה.

---

זהו סיפורה של עמליה רייס, ניצולת שואה בת 86 שעלתה לישראל לאחר שנת 1953 ואף על פי כן הוכרה כניצולת שואה בעזרת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

עמליה נולדה בשנת 1931 בברלין, גרמניה.

בין השנים 1937-1934 נדדה עם אימה ברחבי גרמניה עד אשר הצליח אביה להעבירן לאנגליה. כל אותה העת התכתבו אביה ואימה, באסופת מכתבים שנמצאת במוזיאון "יד ושם".
 כל בני משפחתה של עמליה נרצחו בשואה.

בשנת 1949 הגיעה ארצה למשך שנה במסגרת תוכנית מדריכי תנועת "הבונים" בבית ברל. בעת שהותה בארץ הכירה את בעלה שלימים גויס לצבא הבריטי, והזוג נאלץ לחזור לאנגליה. 
בשנת 1957 עלתה עמליה עם בעלה לארץ. 
 תביעתה להכרה בה כניצולת שואה נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה משום שעלתה לארץ לאחר אוקטובר 1953- השנה הנקבעה בחוק להכרה בעולים כניצולי שואה.

בעזרת הסיוע המשפטי שבמשרד המשפטים, הוכרה עמליה כניצולת שואה.

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק, בחינם, ייעוץ וסיוע משפטי לניצולי שואה שלא מוכרים ככאלה, במטרה שימצו את זכויותיהם ויקבלו את מלוא התמיכה שמגיעה לה