עמותת יש מרכינה ראש ליום הזיכרון לחללי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה. לכל החיילים שנלחמו בכל מלחמות ישראל, חלק מהלוחמים במלחמת העצמאות היו שורדי שואה צעירים שהגיעו לארץ להילחם לעזור לבנות מדינה. חלקם היו הנצר האחרון למשפחתם. יהי זכרם ברוך.

2020

עמותת יש מרכינה ראש ליום הזיכרון לחללי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה. לכל החיילים שנלחמו בכל מלחמות ישראל, חלק מהלוחמים במלחמת העצמאות היו שורדי שואה צעירים שהגיעו לארץ להילחם לעזור לבנות מדינה. חלקם היו הנצר האחרון למשפחתם. יהי זכרם ברוך.

מרים גרייבר יו״ר