ב 23 למרץ 2022 התקיימה ישיבה של הועד המנהל של עמותת "יש" שבה נדונו עניינים חשובים שעל הפרק.

 ישיבת הועד המנהל

ב 23 למרץ 2022 התקיימה ישיבה של הועד המנהל של עמותת "יש" שבה נדונו עניינים חשובים שעל הפרק ובסוף הישיבה חגגנו יום הולדת לציפי דיק, מנהלת משרד העמותה.

 בישיבה השתתפו:

רחל כץ - יו"ר ארצי של עמותת "יש"
משה גרינפלד - סגן יו"ר העמותה.
מיכאל קלמנוביץ - יו"ר ועדת מיצוי זכויות.
בתיה רפופורט - יו"ר ועדת רווחה, איכות חיים וביטאון.
נעמי קורנברג - יו"ר סניף חולון.
לבנה דינרמן - יו"ר ועדת האתר של העמותה.
פאני שטרן - יו"ר סניף כפר סבא.
משה שטרן - פעיל בסניף כפר סבא.
עזרי רוזן - יו"ר סניף רמת השרון.
משה פילוסוף - גזבר סניף רמת השרון.
יעקב אנגלמן - יו"ר סניף השפלה.
הרצל וינשטוק - נציג סניף חיפה.
עמרם שוקרון- גזבר סניף השפלה.
ציפי דיק מנהלת משרד העמותה.

 

תודה לציפי שדואגת תמיד לכיבוד טעים ובריא