חיים ליסטיק, סגן יו"ר ועדת ביקורת השתתף השנה בפרוייקט "זיכרון בסלון".

חיים ליסטיק, סגן יו"ר ועדת ביקורת השתתף השנה בפרוייקט "זיכרון בסלון".
בתמונה חיים ליסטיק ונכדתו.