שלום חברים,

בעמותת יש, יש לנו סיפוק גדול - מאחר ואחת המטרות להקמת עמותת יש, היה להשיג פיצוי נאות לילדות עשוקה. אחרי שנים רבות של דיונים והגשת מסמכים לגרמנים כהוכחה שילדים שהיו בשואה אכן הגיבו נפשית שונה מאנשים מבוגרים, הגיעו ועידת התביעות וממשלת גרמניה להחלטה לפצות את מי שהיו ילדים בשואה בסכום של 2500 יורו. אמנם הסכום מועט, אבל לנו חשוב שממשלת גרמניה הכירה סוף סוף באמיתות הטיעון של ילדות עשוקה. אני מצפה באופן אישי לבקשת סליחה מהגרמנים על העוול הנורא שגרמו לנו כשהיינו ילדים ובטוחה שאתם שותפים לי בציפיה זו.

בברכה, מרים גרייבר יו"ר

מימוש זכויות לניצולי שואה

קיימים מספר גורמים המזכים את ניצולי השואה בקצבה חודשית וזכויות נוספות.

משרד האוצר – הרשות לזכויות ניצולי השואה,   http://mof.gov.il/hrights

רח' יצחק שדה 17 ת"א טל' 03-5682651 03-5682651

רח' שער פלמר 2 חיפה טל' 04-8640838 04-8640838

רח' יפו 236 ירושלים טל' 02-5018465 02-5018465

הנדון: זכויות והטבות מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר אחראית על מתן התגמולים, המענקים וההטבות המשולמים לניצולי השואה ולנפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת מלחמת העולם השנייה. בנוסף, הרשות מקדמת כל העת פרויקטים, לרווחת ולטובת ניצולי השואה בישראל.

תגמול חודשי כספי

נכי רדיפות הנאצים שעלו לישראל עד ליום 1.10.1953 או ניצולי שואה שנמנים על מעגל הנרדפות הראשון, ללא קשר למועד עלייתם לישראל (יוצאי מחנות וגטאות) - זכאים לתגמול חודשי.

להלן פירוט אודות הסיוע הניתן לניצולי שואה שמקבלים תגמול חודשי מהרשות:

תגמול חודשי: התגמול הבסיסי נע בין 2,420 ₪ ל-6,077 ₪

תגמול למעוטי הכנסה: לניצולי שואה נזקקים משולם תגמול מוגדל. תקרת התגמול נעה בין 5,976 ₪ ל- 11,118 ₪ (ממנה מנוכות כל ההכנסות).

הטבות נלוות:

לתגמול החודשי נלוות שורה ארוכה של הטבות:

 1. מימון טיפול רפואי במחלות מוכרות שקשורות לשואה, שכולל: ציוד רפואי ואורתופדי, הבראה, השתתפות באשפוז, טיפול נפשי, השתתפות בעובד זר ובאשפוז סיעודי ועוד
 2. פטור מלא מתשלום עבור רכישת תרופות מרשם שבסל שירותי הבריאות
 3. מענק הבראה שנתי בסך 2,200 ₪
 4. מענק שנתי לציוד ביתי ועזרים רפואיים
 5. הנחה בארנונה
 6. תגמול שארים חודשי לכל החיים לבן הזוג לאחר פטירת הניצול
 7. תוספת שעות סיעוד לניצולים סיעודיים
 8. מענק שנתי אוטומטי למעוטי הכנסה בסך 2,000 ₪
 9. מענק שנתי אוטומטי למעוטי הכנסה (שדרגת נכותם מתחת ל-50%) בסך 11,000 ₪
 10. הנחה בחשמל למעוטי הכנסה
 11. הנחה במים למעוטי הכנסה.
 12. מתנדב חברתי. ועוד.

מענק שנתי

ניצולי שואה שאינם זכאים לתגמול חודשי, זכאים לסיוע ולהטבות שונות:

 1. מענק שנתי בסך 3,991 ₪
 2. פטור מלא מתשלום עבור רכישת תרופות שבסל שירותי הבריאות.
 3. תוספת שעות סיעוד לניצולי שואה סיעודיים
 4. מימון טיפול נפשי למי שרוצה וזקוק לכך
 5. מתנדב חברתי

לפירוט ומידע נוסף:

מרכז המידע הלאומי של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס': 5105* או 03-5682651

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה:

http://mof.gov.il/hrights

חוברת זכויות ניצולי השואה:

http://mof.gov.il/hrights/survivorrights/documents/rightsbooklet_full.pdf

עדכונים:

פרויקט מיצוי זכויות לאומי – כחלק מהמאמצים להגיע לכל ניצול, בשנתיים האחרונות ביצעה הרשות למעלה מ-54 אלף ביקורי בית במטרה לסייע באופן יזום ואקטיבי במיצוי זכויות הניצולים. בנוסף קיימה הרשות עשרות כנסים בכל רחבי הארץ במטרה ליידע את ניצולי השואה בכל זכויותיהם. במהלך הפרויקט הוכרו לראשונה 6,000 ניצולים חדשים והועלו הקצבאות ל-8,700 ניצולים נוספים.

העלאת שיעורי התגמולים - בחודש דצמבר 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים על ידי הרשות לכל נכי המלחמה בנאצים, נכי רדיפות הנאצים ובני הזוג שמקבלים תגמול לאחר הפטירה, בהתאם למדד מיטיב.

טיפולי שיניים מסובסדים – בהתאם לרפורמה ממשלתית החל משנת 2019 אזרחים ותיקים (ובכללם ניצולי שואה) בני 75 ומעלה זכאים לטיפולי שיניים מונעים ומשמרים בקופות החולים במסגרת סל הבריאות. מגיל 80 זכאותם כוללת גם טיפולי שיניים משקמים.

זכויות מגרמניה

 • התמחות בזכויות חוץ - ניצולי שואה רבים זכאים לרנטות ומענקים נוספים המגיעים מגרמניה ומחלק ממדינות המקור בהן נולדו. על מנת לסייע ביד הניצולים לממש זכויותיהם, עברו נציגי הרשות לניצולי שואה התמחות גם בזכויות המגיעות לניצולים ממדינות חוץ.
 • סיוע נוסף מגרמניה למקבלי BEG - ביוני 2019 לאחר משא ומתן מול ממשלת גרמניה, נחתם הסכם בין הרשות לזכויות ניצולי השואה לבין משרד האוצר הגרמני שמעניק פיצוי נוסף לניצולים המקבלים רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). סכום הסיוע הנוסף נע בין 100 ל-400 יורו לחודש, והוא נקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה מקבל כל ניצול.

סכום הסיוע מתווסף לזכויות הניתנות כיום על ידי הרשות למקבלי הרנטה המוכרים ברשות, הכוללות מענק רבעוני בסך 2,538 שקלים, פטור מתשלום על תרופות, תוספת שעות סיעוד, ומענק שנתי נוסף לנזקקים בסך 11,000 שקלים.

 • הכרה בערים ברומניה כגטאות פתוחים - ביולי 2019 הכירה ממשלת גרמניה ברשימה של 20 ערים ברומניה כגטאות פתוחים. משמעות ההחלטה היא כי ניצולים ששהו בערים האלו במהלך המלחמה עשויים להיות זכאים לתגמולים חודשיים מהרשות, לפיצויים מגרמניה בגין עבודה בגטו (ZRBG) ולמענקים נוספים. בנוסף, לקצבה תלת חודשית מוועידת התביעות (קרן סעיף 2), העומדת כיום על סך 1,539 יורו לרבעון.

 

פעילות הרשות בצל הקורונה

טיפול נפשי מרחוק – הרשות נותנת טיפול הנפשי לכ-7,000 ניצולי שואה באמצעות הטלפון ובאמצעות שיחות וידאו למעוניינים בכך.

הפגת בדידות – הרשות הנחתה את 5,000 מתנדבי תכנית "עכשיו זה הזמן" המשותפת עם הג'וינט, אשר היו מגיעים לביתם של הניצולים על בסיס שבועי, לקיים שיחות טלפון יום-יומיות עם הניצולים.

שירות סוציאלי - מחלקת השירות הסוציאלי ברשות הרחיבה את קשריה עם מחלקות הרווחה בערים וברשויות המקומיות, והידקה את הקשרים עם משרדי הבריאות והרווחה לצורך מתן טיפול מקיף במגוון תחומים.

תוספת שעות סיעוד - ניצולי שואה התלויים במידה רבה מאוד או לחלוטין בזולת, זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד, וזאת בנוסף לשעות הסיעוד הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי. אם בשל המצב קיים קושי באיתור מטפל בחברות הסיעוד, ניתן לקבל את גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי בכסף במקום בשעות טיפול. בהתאם לכך, גם 9 שעות הסיעוד הנוספות, משולמות בגמלה כספית.

לכל בירור ומידע נוסף מוצע לפנות למרכז המידע הלאומי של הרשות בטל' מס': 5105* או 03-5682651.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נוספת.

ניתן לבקש כל חצי שנה ואפשר לשלוח את כל המסמכים הרפואיים לוועדה הרפואית ולקבל תשובה בלי להגיע לוועדה הרפואית.  

יש להגיש את התביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה באמצעות טופס שניתן לבקש טלפונית מן הרשות
(טל' 03-5682651 03-5682651)

מדובר בסכום קבוע של 1111 ₪ לחודש וזכות קנייה בסכום מסוים באמצעות כרטיס מגנטי. הקצבה מיועדת רק למי שהיה בגטו או במחנה ריכוז, או במחנה מוכר שבו עבדו עבודת פרך. מדובר בקצבה יחסית חדשה המשולמת החל מ- 1.10.07 , וזאת כדי לפצות ניצולי שואה שטרם קיבלו קצבה כלשהי בעקבות הרדיפות, מכל גורם אחר. במידה והתביעה מתקבלת ומאושרת, זכאי הניצול להנחות שהאוצר מעניק ליתר ניצולי השואה. (ללא קביעת אחוזי נכות). קצבה זו לא נחשבת כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה מביטוח-לאומי.

קרן סעיף 2:

ועידת התביעות פועלת להשגת פיצויים וסיוע לניצולי שואה בכל רחבי העולם.
פעילות זו כוללת השגת וניהול קרנות לניצולים כשלכל קרן יש קריטריונים שונים. הקרנות הרלבנטיות כיום לניצולים בישראל הינן: קצבה מקרן סעיף 2, תשלום חד פעמי מקרן הסיוע, מקרן הילדים ניצולי השואה או מקרן לילדי הקינדרטרנספורט, ותשלום שנתי מקרן סיוע לניצולים נזקקים יוצאי רומניה.
פעילות ועידת התביעות כוללת גם  סיוע סוציאלי לניצולים: הכולל, בין היתר, תוספת שעות סיעוד ביתי, סבסוד מרכזי יום וקהילות תומכות, ותוכניות הזנה לניצולים. היא גם תומכת בפעולות חינוך ומחקר בנושא השואה.
מידע נוסף ניתן לקבל בטל: 03-5194400, דרך פנייה בפקס: 03-6241056, בדוא"ל  infodesk@claimscon.org , וכן באתר של ועידת התביעות www.claimscon.org  .


רחוב קרליבך 25 תל אביב ת.ד 29254 מיקוד 6129201

מדובר בקצבה שהיא כעת 300 אירו לחודש (התשלום מתבצע פעם בשלושה חודשים). ללא קביעת אחוזי נכות.

הרשות לניצולי השואה בישראל הוסיפה למקבלי קרן סעיף 2 קצבה בנוסף ל: הנחה בתרופות וארנונה, פטור מאגרת טלוויזיה, הבראה, החזר חלקי ממס קניה ומע"מ.

מקבל קצבה לפי סעיף 2 שלא מקבל הנחות אלה חייב למלא טופס בקשה מיוחד ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל. טופס שניתן לבקש טלפונית מן הרשות (טל' 03-5682651 03-5682651

הערה חשובה למקבלי קצבה מסעיף קרן 2 ועלו ארצה לפני 1.10.153: ניצולי שואה אלה יכולים לעבור ולקבל קצבה מן הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתבסס על % נכות. לעומת זאת הקצבה מקרן סעיף 2 הנו סכום קבוע ללא קשר עם מצב הבריאות (המשתנה) של ניצול השואה.

המעוניין לעבור יפנה באמצעות טופס בקשה כפי שהוסבר לעיל לפנייה חדשה לרשות לזכויות ניצולי השואה.

תשלום עבור עבודה (לא כפויה) בגטו. זכאות ל-2000 אירו חד פעמי וקצבה חודשית

תשלום עבור עבודה בגטו שלא בכפייה, לאלו אשר לא הוכרו עד היום כזכאים לגמלאות מהביטוח הסוציאלי בגרמניה.

מי זכאי

א. אדם שנרדף ע"י המשטר הנאצי על פי חוק הפיצויים הגרמני.

ב. אדם אשר שהה בגטו שלא ברצונו בתחום שהיה נתון לשלטון הנאצי.

ג. אדם אשר עבד באותה תקופה ללא כפייה בתנאים הדומים לתנאי תעסוקה.

ד. זכאים לתשלום רק מי ששהה בגטו בעל כורחו ועבד בתקופה זו ללא כפייה.

ה. זכאים לתשלום מי שחיפש בעצמו עבודה או אדם ששובץ בעבודה בעקבות פנייתו.

מי אינו זכאי.

א. מי שאולץ לעבוד בכח איומים או אלימות.

ב. אדם אשר תקופת עבודתו בגטו הוכרה כתקופה המקנה זכאות מלאה בחישובי קופות גמלאים אותן הוא מקבל, ואשר קיבל בעבר פיצויים בגין תקופה זו מהביטוח הסוציאלי.

ג. אדם אשר קיבל בעבר פיצוי עבור עבודתו בגטו מכספי הקרן "זכרון, אחריות ועתיד".

ל-2000 אירו חד פעמי

הבקשה מוגשת על גבי טופס מיוחד ויש להקפיד לצרף לאישור שהמבקש בחיים ע"י רשות או מוסד רשמי כגון: נוטריון, בנק, בית-חולים, קונסוליה של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

לקצבה חודשית

ניתן להגיש בקשה לרנטה חודשית שהיא בעצם קצבת זקנה והזכאות תלויה בין היתר בתשלום הפרמיות בשנים שעבדתם בישראל, דבר שתיבדק בביטוח לאומי בישראל. אי לכך יש לפנות לבטוח הלאומי – קשרי חוץ ת.ד. 90009 ירושלים 91909 או דוא"ל liaison@nioi.gov.il או טל' 02-6709665 או פקס 02-6512683 ולבקש טופס "תביעה לקצבת זקנה על בסיס תקופות העסקה בגטו" למילוי באנגלית או גרמנית. את הטופס יש להחזיר לביטוח לאומי שבודק ומעביר לביטוח לאומי בגרמניה. רק אז מקבלים טופס למילוי באנגלית או גרמנית. אחרי מילוי ואמות על ידי סניפך בבנק שולחים את הטופס לגרמניה

אפשר להגיש תביעה באמצעות גורמים שונים ללא תשלום או עו"ד – כרוך בתשלום.

המלצתי היא : מילוי הטופס בעצמך או בעזרת אדם שיודע היטב גרמנית או אנגלית, לשלוח את התביעה ישירות לגרמניה. בעמותת יש אנו ערוכים לעזרה זו במתנדבים שלנו או הכוונה לגורם אחר.

קרן הסיוע של ועידת התביעות למי שאינו זכאי לקצבה חודשית

ועידת התביעות רח' הארבעה 8 ת"א טל' 03-5194400 03-5194400

סכום חד פעמי של 2556 אירו.

להלן הקריטריונים:

 1. מי שלא מקבל קצבה בגין הרדיפות ולא קיבל תשלום חד- פעמי בעבר: לא קיבל בשנות 50-60 תשלום חד-פעמי מהגרמנים על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש. לא קיבל קרן סיוע בעבר ( בעבר שולם סכום של 5000 מרק) .
 1. גברים מעל גיל 65 ונשים מעל גיל 60 .
 2. על מי שברח מהכיבוש הנאצי, או ענד טלאי צהוב, לפנות לועידת התביעות לבדיקת הזכאות.

תל אביב: המלאכה 3, קומה 1 (בית ויקטוריה) מיקוד 6721503 טלפון 03-9090866 פקס 03-6968294 ת.ד 7197 תל אביב 67897

חיפה: רחוב חסן שוקרי 2 טלפון 04-8221250 פקס- 04-8221832

ב"ש: רחוב אלפסי 12, קומה 2 טלפון 08-6283363 פקס 08-6283364

מדע וטפסי בקשה באתר הקרן http://www.k-shoa.org

התשלום מיועד ל: למי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השניה- בגטאות, מחנות ריכוז או מיסתור, תוך סיכון חיים, או שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית- כמו רומניה, צרפת,איטליה, והונגריה, וסבל מרדיפות הנאצים, או שברח משטח הכיבוש- מגרמניה החל מ 1933 , מאוסטריה החל מ 1938, ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום 8.5.1945 ובתנאי שעומד במבחן הכנסות בתחום הסיוע הרלוונטי.

הזכאות כוללת:

 1. 9 שעות סיעוד – מעבר לשעות הסיעוד של המוסד לביטוח-לאומי.

(בתנאי שזכאי למקסימום שעות סיעוד מביטוח-לאומי).

 1. מענק אישי עד 4000 ₪ על אביזרים רפואיים ותרופות.
 2. סיעוד קצר מועד.
 3. לחצן מצוקה.

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (מגדל שלום) רח' אחד העם 9 ת"א

טל: 03-6234100 03-6234100

לכל מקבלי קיצבאות הנ"ל , לבירור בעיות יש לפנות לכתובת הנ"ל.

כיום לא ניתן להגיש בקשות חדשות

הריני להביא לתשומת לב כל החברים:

 1. קיימים ארגונים רבים שמסייעים לניצולי השואה, הרשימות מופיעות באינטרנט, כדאי לבדוק זכויות גם דרכן.
 2. ליוצאי רומניה, בולגריה, טוניס, לוב, כתוצאה מפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות, קיימת הרחבה ניכרת לגבי הנושא של שלילת חופש, רצוי לאלה שבעבר הגישו בקשות ונדחו, לבדוק מחדש את זכאותם.

תל אביב: מגדל שלום, אחד העם 9, ת.ד. 29064

מיקוד 61290

טל:03-6234100 פקס:036234111

 

להלן הקריטריונים:

-מי שאינו מקבל קצבה מממשלת גרמניה.

-מי שאינו מקבל קצבה מממשלת ישראל.

-מי עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

 1. חי6 חודשים לפחות במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים.
 2. חי 12 חודש לפחות בגטו שהוגדר כך על ידי ממשלת גרמניה.
 3. חי 12 חודש לפחות במסתור ללא מגע עם העולם החיצוני.
 4. חי 12 חודש לפחות בצורה לא חוקית או תחת זהות בדויה.
 5. חי 6 חודשים לפחות במחנה עבודה באזור הגבול האוסטרי –הונגרי או במכרות הנחושת בבור סרביה או במחנה ל"בני ערובה " יהודיים באוסטריה .
 6. שירת 6 חודשים לפחות בגדודי עבודה צבאיים של יהודים הונגרים בחזית האוקראינית, או היה לפחות 6 חודשים במחנות או יחידות עבודה בהונגריה ( החל ממרץ 1944).
 7. היה לפחות 6 חודשים במחנות לעבודות כפיה ברומניה ( לפי קריטריונים מוגבלים), ברפובליקה הצ'כית, סלובקיה, יוגוסלביה לשעבר, לוב, מחנה סומוביט בבולגריה, ופרמונטי באיטליה .
 8. שירת לפחות 6 חודשים במחנה עבודה מוכר בבולגריה.
 9. היה לפחות 6 חודשים במחנות עבודה מסוימים בטוניסיה, מרוקו, או אלג'יריה.

גם ניצולי שואה, אזרחי מערב אירופה, אשר לא קיבלו בעבר פיצוי מגרמניה ועומדים בכל הקריטריונים, זכאים כיום להגיש בקשה (לדוגמא מי שהיה במסתור בצרפת), אזרחי יוון שנרדפו על ידי הנאצים והולנדים שהיו במחנה או בגטו או במסתור

גמלת סיעוד

במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי. החל מיום 1.7.14 הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח יותר בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולצורך חישוב סכום גמלת הסיעוד.
ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו. הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים.
ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, והוא מקבל קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – עשוי להיות זכאי עתה לגמלת סיעוד, במידה והוא עונה גם על שאר התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי, בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

שימו לב– מי שיוכר במקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

 תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

יש להבחין בין שתי קבוצות של בני  זוג:

בן/בת זוג של ניצול שואה שנפטר ואשר היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים למשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול (כולל ידוע/ה בציבור), יהיה זכאי, לאחר תום 36 החודשים לקצבה בסך 2,000 ₪ לחודש לפחות, למשך כל ימי חייו. הוראה זו תחול על בני זוג של ניצולים שנפטרו מיום 1.6.2011 ואילך.

בן/בת זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטר לאחר 1.6.2014 יקבל במשך 36 חודשים את הקצבה אותה קיבל הניצול ערב פטירתו ולאחר תום 36 חודש יקבל קצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לפחות, למשך כל ימי חייו. מועד הפטירה שקובע את הזכאות להמשך קבלת התגמול לבן/בת הזוג לקבוצת ניצולים הנ"ל הינו ה-1.6.2014. אם נפטר לפני מועד זה לא תהיה זכאות להמשיך לקבל את הקצבה.

בכל מקרה, סכום התגמול המשולם לבן זוג של ניצול שואה שנפטר, החל מחודש יוני 2014, לא יפחת מסכום של 2,000 ₪ ובמידה וניצול השואה היה מוכר כזכאי לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה- הסכום המשולם לבן/בת זוג עשוי גם להיות גבוה בהרבה, בכפוף למבחן הכנסה

ניצול שואה שקיבל הבטחת הכנסה

ניצול שואה שקיבל קצבה לפי קרן סעיף 2 או יוצאי מחנות וגטאות, וששולמה לו גמלת הבטחת הכנסה לפני יום 1 ביוני 2014, יראו כאילו מתקיימים בו התנאים להכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה (בעבר "נזקק"), ללא צורך בהגשת בקשה/

מועד זכאותו לתגמול כאמור, יצוין בהודעה שתישלח לו ולא יאוחר מסוף שנת 2014, כאשר ממועד זה יהיה זכאי לתגמול כאמור במקום גמלת הבטחת הכנסה ששולמה לו, אך הוא יוסיף לקבל את ההטבות הנלוות שניתנו לו כמקבל גמלת הבטחת הכנסה.

משכך, ניצול שואה אשר קיבל הבטחת הכנסה וקצבה מקרן סעיף 2 או קצבת יוצאי מחנות וגטאות יעבור אוטומטית לסטטוס של נזקק, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת. גם זכויות של הבטחת הכנסה, אשר ניתנו לניצולי שואה זכאים, יישמרו לו.
מומלץ מאד במקרה זה להגיש בקשה להחמרה להכרה במחלות נוספות- על מנת לנסות לזכות בתוספת אחוזי נכות אשר עשויה להקנות תוספת משמעותית בקצבה החודשית!

מענק שנתי למקבלי תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה

מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אשר מוכרים בקבלת תגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק"/"נצרך"), כולל אלו שיוגדרו כך בקרוב וכיום מקבלים קרן סע' 2 / קצבה ליוצאי מחנות וגטאות והבטחת הכנסה מביטוח לאומי כמוסבר לעיל, יקבלו מענק שנתי אוטומטי בסך 2000 ₪ ישירות לחשבון הבנק שלהם.
המענק ישולם עד ליום 10 בפברואר של כל שנה. בשנת 2014 ישולם עם תחילת החוק.

בקשות חדשות לוועדה רפואית

ניתן להגיש בקשות לקיום ועדת רפואית בתום חצי שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת הנכות.

הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים

נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים יוכלו להגיש עררים / ערעורים על החלטות הוועדה רפואית, הוועדה הרפואית העליונה, החלטות הרשות המוסמכת והחלטות ועדת העררים בתוך 60 ימים, כאשר לוועדת העררים סמכות להאריך מועד זה ב-30 ימים נוספים. 

כפל מענקים

 בוטלה ההוראה שאסרה על כפל מענקים: לפי חוק ההטבות ולפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 או לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, כך שניתן לקבל את שני המענקים גם יחד.

טיפול נפשי לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית

כל ניצולי השואה שיהיו זכאים למענק שנתי בסך 3,600 ₪, אשר נזכר לעיל, יהיו זכאים גם לקבלת טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם, עפ"י אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה בקשר עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

תגבור שירותי רווחה

תינתן תוספת תקציבית ניכרת לתגבור שירותי הרווחה לניצולי שואה.

לשאלות והסברים נוספים ניתן להתקשר למספר הטלפון של העמותה :
072-2424404 או בדואר אלקטרוני : info@avivshoa.co.il

ומומחי הזכויות שלנו יסייעו לך ללא תשלום או תמורה

ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה וללוחמים ללא תשלום

הסיוע המשפטי מעניק שירות לניצולי שואה וללוחמים בייעוץ ובייצוג בקבלת זכויותיהם, ללא עלות כספית, וללא מבחני הכנסה ורכוש.

הייעוץ והייצוג:

הייעוץ והייצוג הניתנים על ידי עורכי דין מקצועיים המתמחים בתחום, ממונים על ידי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

בעקבות הייצוג שניתן לניצולים ע"י הסיוע המשפטי, ניצולים רבים זכו להכרה בהיותם נרדפים בתקופת השואה, למימוש זכאותם לקבלת קצבה או מענק, להגדלת הקצבאות ולמימוש זכויות נוספות.

תחומי הסיוע לניצולי שואה

 • ייעוץ משפטי הכולל בדיקת כלל הזכויות המשפטיות ומימושן מול הגורמים הרלוונטיים כגון הרשות לזכויות ניצולי שואה, ועידת התביעות, רשויות מקומיות, ועוד.
 • הייצוג שניתן כולל הכנת תביעות ובקשות בנוגע לזכויותיהם המשפטיות כניצולי שואה וכלוחמים וייצוג בהליכים משפטיים מול החלטות הרשות בערכאה הרלוונטית.

הכרה בנרדפות

הכרה כניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 וחוק ההטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007, ובהתאם להחלטות מנהליות שמתעדכנות מעת לעת, ובהתאם מימוש זכאות לקצבה חודשית או למענק שנתי.

הכרה בניצולת שואה לפי חוק ההטבות:

הסיוע המשפטי ייצג ניצולת שואה שבתקופת הנרדפות היא ומשפחתה הועברו לגטו בפולין, אך בקשתה להכרה נדחתה בהיעדר במסמכים. הסיוע המשפטי סייע בהשגת תיעוד נוסף, ולאחר הגשת ערר הרשות לזכויות ניצולי שואה הסכימה להכיר בעובדות סיפורה ובזכאותה לקצבה חודשית (ו"ע 27819-04-19 החלטה מחודש מאי 2019).

הכרה בלוחמים

הכרה בלוחמים בנאצים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד- 1954 לוחמים ששירתו באחד מצבאות בנות הברית או ביחידות פרטיזנים במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית (כמו למשל: שירות בצבא הרוסי, שירות בצבא ארה"ב), ובהתאם מימוש זכאות לקצבה חודשית או לזכויות.

הכרה כלוחם לפי חוק נכי המלחמה בנאצים:

הסיוע המשפטי ייצג ניצול שואה שהיה בגטו ובזמן המלחמה ברח מהגטו, הצטרף לפרטיזנים וסייע במלחמתם בנאצים. לאחר הגשת התביעה לרשות להכיר בו גם כלוחם, הניצול הוכר כנכה מלחמה וזכאי היום לשתי קצבאות (בתיק זה הוגשה תביעה ללא הליך משפטי).

הכרה במחלות ובקשות נוספות

הכרה בנכויות הנה הכרה במחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים או ללחימה בנאצים. הקצבה החודשית נגזרת מאחוזי הנכות הנקבעים בגין המחלות המוכרות, ולכן ניתן להגדיל את הקצבאות בהתאם.

 • ייעוץ וייצוג בהגשת בקשות להכרה במחלות המוכרות בוועדת שני ושאינן מוכרות, ובהחמרת מצב רפואי ובערעורים על ועדות רפואיות.
 • ייצוג בעררים ובערעורים בנוגע להחלטות הרשות לזכויות ניצולי שואה בעניין הכרה במחלות ובערעורים על וועדה רפואית עליונה.

סיוע בביסוס הראיות בהליך הייצוג

 • הסיוע המשפטי מסייע לניצולים בהשגת מסמכים היסטוריים ורפואיים מקופות החולים, מהצבא, מבתי חולים ועוד.
 • השתתפות במימון חוות דעת רפואיות והיסטוריות התומכות בהליך המשפטי.

הכרה במחלות ובמחלות מוסבות:

ניצול שואה שביקש לקבל הכרה במחלת לחץ דם בפני הרשות לזכויות ניצולי שואה, נדחה מהנימוק כי לא הוכח קשר בין המחלה לבין הנרדפות. הסיוע המשפטי סייע בקבלת החומר הרפואי משירותו הצבאי של הניצול. מהמסמכים המצויים בתיק עלה כי העורר סבל כבר אז מיתר לחץ דם. לאחר קבלת המסמכים הרשות הסכימה להכיר בבקשתו של הניצול, ואף, לבקשת עורכת הדין המייצגת מטעם הסיוע המשפטי, הכירה גם במחלות המוסבות כסיבוך של יתר לחץ דם: במחלת הלב האיסכמית ובאי ספיקה כלייתית (ו"ע 55484-12-18).

מקבלי קצבאות ממקור אחר (לא מישראל)

ייעוץ למקבלי קצבאות מחו"ל לגבי זכויותיהם וזכאותם לקצבה או לתוספת קצבה מהרשות לזכויות ניצולי שואה או מוועידת התביעות.

ניצול שואה שקיבל קצבה מגרמניה:

ניצול שואה שהיה ילד בתקופת הכיבוש, שחי בזהות בדויה במשפחה צרפתית. במשך שנים ארוכות לא זכה לקבל קצבה כלל, ובשנים האחרונות קיבל מדי חודש קצבה נמוכה מגרמניה ((BEG.

בעזרת הסיוע המשפטי, התברר כי הוא מקבל קצבה הומאנית בלבד להבדיל מקצבת נכות. בעקבות פנייה לוועידת התביעות ובשיתוף פעולה עמם נבחנה בקשתו מחדש, ונתקבלה הסכמה של גרמניה להעביר את זכאותו לקצבה מקרן סעיף 2 ובכך זכה לקבלת השלמה מהרשות.

ניצול שואה שקיבל בעבר קצבה מישראל ועבר לקבל קצבה מגרמניה:

הסיוע המשפטי ייצג ניצול שואה שעבר נרדפות קשה מאוד, שבעבר קיבל קצבה ממדינת ישראל מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים (נר"ן), ועבר לקבל קצבה מגרמניה. במשך השנים שחלפו הקצבה מישראל והזכויות הנלוות עלו בהרבה על הקצבה שמקבל מגרמניה. בית המשפט קבע כי הניצול זכאי לקבלת ההפרש בין התגמולים. על פסק הדין הוגש ערעור וטרם התקבלה הכרעה.

(ע"ו 2783-06-18 פלוני נ' הרשות לזכויות ניצולי שואה (בית משפט השלום ת"א)

תביעות להשבת שכ"ט והגנה מפני דרישות לשכ"ט

בשנים האחרונות נחקקו תיקוני חקיקה בנושא השבת שכר טרחה רטרואקטיבית, המאפשרות להעניק ייעוץ כולל בדיקה האם השכר שנדרש או נגבה הוא על פי הדין עד סוף שנת 2020.

 • מוענק ייצוג בהגנה מפני הליכים שננקטו בהוצאה לפועל ובבתי המשפט לאחר בדיקת הסיכוי המשפטי.
 • מוענק ייצוג בתביעות בעניין השבת שכר טרחה שנגבה ביתר לאחר בדיקת הסיכוי המשפטי.

בסיוע המשפטי נפתחו אלפי תיקים בהליכים בעניין שכר טרחה והושבו מאות אלפי שקלים לניצולים ששילמו שכר טרחה ביתר. בנוסף הסיוע המשפטי מעניק הגנה לניצולים שנתבעים לתשלום שכר טרחה. תביעות רבות הסתיימו ללא תשלום או בתשלום מופחת משמעותית.

הנגשה

הסיוע המשפטי פועל על מנת להקל ככל הניתן על ניצולי השואה והלוחמים:

 • פגישות או ראיונות טלפוניים עם עורכי הדין.
 • ביקורי בית בביתו של הניצול במקרים הנדרשים.
 • פריסת מחוזות בכל הארץ: תל אביב, המרכז, חיפה, ירושלים אילת ואשדוד, צפון, באר שבע והדרום.

מוקד הסיוע המשפטי:

פתיחת תיקים ושינוי מועד ראיון:  073-3927788

מידע בתיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק:  6450*  או 12226450

שעות הפעילות 08:00-16:00

קבלת קהל: בימים א', ב', ג', ה, בין השעות 8:30-12:30;

ביום ג' גם בין השעות 14:00-17:00

 

עיר

כתובת

פקס

אימייל

מחוז תל אביב

רח' הנרייטה סולד 4,

תל אביב 64924

02-6468008

Tlv-siyua@justice.gov.il

מחוז חיפה

רח' פל ים 15 א' קומה 1

02-6468008

Haf-siyua@justice.gov.il

מחוז ירושלים אשדוד ואילת

רח' הסורג 1, בית מצפה, ת.ד 1777 ירושלים 91017

02-6468008

Jer-siyua@justice.gov.il

מחוז הצפון

רח' תאופיק זיאד ,3047, בנין ופא סנטר קומה 5, ת.ד 50021, נצרת 16160

02-6468008

Naz-siyua@justice.gov.il

מחוז באר שבע

רח' קרן היסוד 4, בית קרסו קומה 5, ת.ד 534, באר שבע 8410401

02-6468008

Bsh-siyua@justice.gov.il

מחוז מרכז

רח' אבא הלל סילבר 13 , קומה 4, לוד 7129463

02-6468008

mz-siyua@justice.gov.il

 

 

רשות המסים מתחילה הבוקר מהלך ייזום רחב היקף למימוש זכויות מס לניצולי שואה. במסגרתו ישלחו ל-650 ניצולי שואה אישורים לתיאומי מס לשנת 2020 וכן מכתב הקורא להם להגיש בקשות להחזרי מס לשנים קודמות, לאחר שנמצא כי אינם ממשים את זכאותם להטבת מס בשל נכות רפואית מזכה.  

מחלקת שומת פרט בחטיבה לשומה וביקורת פועלת למיצוי זכויות מס לאוכלוסיית הנכים בישראל, וכחלק מפעילות זו התקבל מידע מהרשות לניצולי שואה בנוגע לניצולי שואה עם נכות רפואית מזכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים, נכות האמורה לזכות אותם בפטור ממס על הכנסותיהם. לאחר עיבוד, בדיקה וטיוב הנתונים אותרו כ-650 ניצולי שואה עם נכות רפואית מזכה שחוייבו במס, הואיל ולא הודיעו על נכותם הרפואית. 70% מהם לא הגישו כלל דוחות או בקשה להחזר מס, והיתר הגישו דוחות או בקשות להחזר מס, אולם לא כללו בבקשה את הנכות הרפואית המזכה.  

כדי להבטיח את מימוש הזכאות להטבות המס ע"י אותם ניצולי שואה, הוכנה מעטפת שירות כוללת ברשות, בפרט לאור העובדה שמדובר באוכלוסייה מבוגרת. כל משרד קיבל את רשימת ניצולי השואה השייכים אליו. עובדי המשרדים ייצרו קשר טלפוני יזום על הניצולים וידריכו אותם כיצד עליהם לפעול ולמי באפשרותם לפנות בנושא. גם מרכז המידע הטלפוני של הרשות ערוך למתן מענה כללי לפונים. 

צעד זה הוא חלק ממהלך נרחב של חטיבת שומה וביקורות בשנים האחרונות, לממש זכויות מס של אוכלוסיית הנכים. במסגרתו ניתן פטור מוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה לילדים עם נכות קשה, הורים לילד עם מוגבלות המקבלים גמלת ילד נכה יכולים לקבל 2 נקודות זיכוי ישירות מהמעסיק ללא צורך לפנות למס הכנסה, מתן אפשרות לשלם באופן מקוון עבור ועדה רפואית בביטוח לאומי וכן הכנת מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות ועוד צעדים עליהם עומלים בימים אלו.

הכתבה באתר רשות המיסים