ילדות עשוקה – רקע ומצב עדכני

עמותת יש הוקמה בשנת 1998 ומאחדת בתוכה ניצולי שואה שבאותה התקופה היו ילדים, מכל ארצות המוצא, המגזרים והארגונים בישראל.כשהמטרתה העיקרית השגת פיצוי על 'ילדות עשוקה' מממשלת גרמניה.
הארגון היהודי היחידי אתו ממשלת גרמניה מנהלת קשרים ומשאים ומתנים במשך השנים הוא "ועידת התביעות"
The conference on Jewish Material Claims against Germany

היה קושי רב לקבל הסכמה של הגורמים הנוגעים בדבר (בראש ובראשונה ממשלת גרמניה) להכניס את הנושא לסדר היום.

בשנת 2006, העלה אלכס אורלי (אז יו"ר עמותה) לראשונה את הנושא בפני חברי הנהלת ועידת התביעות אשר מצאו שהנושא ראוי מאוד והבטיחו לסייע לנו בקידום הנושא במו"מ עם גרמניה.

בשנת 2008 בעת קיום השיחות עם ממשלת גרמניה, ועידת התביעות כמובטח העלתה את נושא מתן פיצוי 'ילדות שעוקה' אשר זכה למעמד של "ראוי לטיפול".

עמותת יש פעלה להרחבת מעגל התומכים בראשם ועידת התביעות, מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, ראשי ארגונים בארה"ב ויו"ר הפדרציה העולמית של ילדים ניצולי שואה בעולם, נציג ועידת התביעות בגרמניה ועוד.

בעמותה הוקמו ועדות שגיסו מומחים בתחומים רפואיים, נפשיים, משפטנים וכלכלנים להכנת מחקרים שיבססו את תביעת ועידת התביעות מממשלת גרמניה לפיצוי ילדי השואה בעולם על ילדותם העשוקה.

ביולי 2009, התקיימה בפראג ועידה בינלאומית שכללה נציגים מ-46 מדינות מרחבי העולם לדון בבעיות השבת הרכוש היהודי, מתן תמיכה ופיצוי לניצולי השואה. נציגינו העלו את נושא קבלת פיצוי על 'ילדות עשוקה' אשר הוכנס לרשימת ההחלטות שהתקבלו להצהרת טרזינשטאט.
עוסקים בהכנת חומר על הצד הפיזי, פסיכולוגי וכלכלי של "ילדות עשוקה" והגשתה לועידת התביעות ודרכה לממשלת גרמניה.
הגרמנים הכירו בנו כקבוצה מיוחדת שילדותם נלקחה מהם.
עמותת יש משתפת פעולה עם הארגונים הרלוונטים לקידום ילדות עשוקה. בתקוה שבקרוב נשמע בשורות טובות.

כולנו מחכים לאישורו של הבונדסטג לאשר את הפיצוי החד פעמי לילדות עשוקה.

כאשר נדע, נפרסם באתר שלנו בדיוק מה על כולם לעשות כדי לקבל את הסכום.