זכויות-כללי

 

פרטים בקשר לעדכונים חדשים והבהרה    11/06/2017

מאחר ובמהלך השנים יש כל הזמן עדכונים בנושא זכויות ניצולי השואה, הרי שכל מה שמפורט בהמשך הוא למעשה תיאור זכויות ומידע כללי על זכויות הניצולים

כפי שהיה נכון ביום שפורסמו.
אין לראות בכל האמור להלן ייעוץ משפטי או הנחייה, אלא מידע כללי שעשוי להיות לא מעודכן.

מידע עדכני מומלץ ניתן לקבל באתר של הרשות לניצולי השואה,  בקישור:

http://mof.gov.il/hrights/SurvivorRights/Pages/RightsGuide.aspx

 

 

מידע עדכני וסרטוני הסבר ניתן למצוא גם באתר של עמותת אביב לניצולי השואה http://avivshoa.co.il

כתבה זו באה להזכיר לאלה שטרם הגישו תביעה כניצולי השואה, לאלה שתבעו וטרם נענו, ולאלה שתביעתם אושרה.

כל ניצולי השואה צריכים לבדוק האם כל זכויותיהם מומשו.

קיימים מספר גורמים המזכים את ניצולי השואה בקצבה חודשית וזכויות נוספות.

משרד האוצר – הרשות לזכויות ניצולי השואה,   http://mof.gov.il/hrights

רח' יצחק שדה 17 ת"א טל' 03-5682651 03-5682651

רח' שער פלמר 2 חיפה טל' 04-8640838 04-8640838

רח' יפו 236 ירושלים טל' 02-5018465 02-5018465

להלן הקריטריונים:

1. מי שהיה נרדף בזמן מלחמת העולם השנייה ועלה ארצה לפני 1.10.53

וביום 1.4.1957 היה ונשאר אזרח ותושב ישראל ( סעיף 1א לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים תשי"ז 1957).

2. דרגת נכותו אינה פחותה מ-25%.

3. אינו מקבל תגמול בגין נזקי בריאות ישירות מגרמניה או מכל גורם אחר.

חשוב: מי שלא הגיש עד היום תביעה לפי סעיף 1א יכול לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש טופס תביעה, אם התביעה תאושר התשלום יבוצע מתאריך קבלת הפניה ברשות (המכתב, או טופס התביעה).
כמו כן ניתן להוריד טופס זה מן האינטרנט בלחיצה כאן http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tvia_redifot1957.pdf

תביעה מאושרת מזכה בתגמול רגיל כיום 1822 ₪ (25% -39.9% נכות)

כדאי לדרוש הפעלת סעיף 12 שפירושו הגדלת % הנכות ב-25%.

קיים תגמול נזקק (עד 50% נכות) ותגמול נצרך (מ-50% נכות) מותנה בגובה ההכנסות של מגיש הבקשה. פרטים באתר של הרשות וכן הטבות נוספות:

· הנחה בארנונה.

· פטור מאגרת טלויזיה.

· דמי הבראה רגילה, או עם טיפולים.

· טיפול רפואי שוטף + טיפול רפואי חריג.

· אישפוז כרוני.

· מענק ביגוד.

· מענק דמי נסיעה.

· טיפול שיניים.

· הלוואות.

· החזר חלקי של מס קניה ומע"מ.

אלמן/ה זכאי/ת לקבל את הקצבה של בן/בת זוג במשך 3 שנים לאחר הפטירה. במקרה של נזקק או נצרך יתכן תשלום לכל החיים (בכפוף למבחן הכנסות).

 

חשוב: ניצולי השואה המוכרים על ידי הרשות לניצולי השואה זכאים לתמיכה בטיפול רפואי אך ורק במחלה המוכרת. יש לשים לב לכך שכאשר מקבלים מרשם מרופא אין לשלם עבור תרופה שניתנה למחלה המוכרת.

עקב שינוי במצב בריאות הגוף ו/או הנפש ניתן לבקש אחת לשנה ועדה רפואית חוזרת לשינוי אחוזי הנכות.

יש להתכונן היטב לקראת ועדה רפואית חוזרת  .

קצבה ממדינת ישראל ליוצאי מחנות וגטאות.

יש להגיש את התביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה באמצעות טופס שניתן לבקש טלפונית מן הרשות
(טל' 03-5682651 03-5682651)

כמו כן ניתן להוריד טופס מן האינטרנט בלחיצה כאן http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tofes_bakasha_kitzba.pdf

מדובר בסכום קבוע של 1111 ₪ לחודש וזכות קנייה בסכום מסוים באמצעות כרטיס מגנטי.

הקצבה מיועדת רק למי שהיה בגטו או במחנה ריכוז, או במחנה מוכר שבו עבדו עבודת פרך.

מדובר בקצבה יחסית חדשה המשולמת החל מ- 1.10.07 , וזאת כדי לפצות ניצולי שואה שטרם קיבלו קצבה כלשהי בעקבות הרדיפות, מכל גורם אחר.

במידה והתביעה מתקבלת ומאושרת, זכאי הניצול להנחות שהאוצר מעניק ליתר ניצולי השואה. (ללא קביעת אחוזי נכות).

קצבה זו לא נחשבת כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה מביטוח-לאומי.

קרן סעיף 2 – ועידת התביעות

רח' הארבעה 8 ת"א טל' 03-5194400 03-5194400

להלן הקריטריונים:

· מי שאינו מקבל קצבה מממשלת גרמניה.

· אינו מקבל קצבה מממשלת ישראל.

· עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

1. חי 6 חודשים לפחות במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים.

2. חי 12 חודש לפחות בגטו שהוגדר כך על ידי ממשלת גרמניה.

3. חי 12 חודש לפחות במסתור ללא מגע עם העולם החיצוני.

4. חי 12 חודש לפחות בצורה לא חוקית או תחת זהות בדויה.

5. חי 6 חודשים לפחות במחנה עבודה באזור הגבול האוסטרי –הונגרי או במכרות הנחושת בבור סרביה או במחנה ל"בני ערובה " יהודיים באוסטריה .

6. שירת 6 חודשים לפחות בגדודי עבודה צבאיים של יהודים הונגרים בחזית האוקראינית, או היה לפחות 6 חודשים במחנות או יחידות עבודה בהונגריה ( החל ממרץ 1944).

7. היה לפחות 6 חודשים במחנות לעבודות כפיה ברומניה ( לפי קריטריונים מוגבלים), ברפובליקה הצ'כית, סלובקיה, יוגוסלביה לשעבר, לוב, מחנה סומוביט בבולגריה, ופרמונטי באיטליה .

8. שירת לפחות 6 חודשים במחנה עבודה מוכר בבולגריה.

9. היה לפחות 6 חודשים במחנות עבודה מסוימים בטוניסיה, מרוקו, או אלג'יריה.

10. גם ניצולי שואה, אזרחי מערב אירופה, אשר לא קיבלו בעבר פיצוי מגרמניה ועומדים בכל הקריטריונים, זכאים כיום להגיש בקשה (לדוגמא מי שהיה במסתור בצרפת), אזרחי יוון שנרדפו על ידי הנאצים והולנדים שהיו במחנה או בגטו או במסתור.

מדובר בקצבה שהיא כעת 300 אירו לחודש (התשלום מתבצע פעם בשלושה חודשים).

ללא קביעת אחוזי נכות.

זכאים כמו מקבלי קצבה מן הרשות לניצולי השואה בישראל

הנחה בתרופות, ארנונה

פטור מאגרת טלוויזיה.

הבראה.

החזר חלקי ממס קניה ומע"מ.

מקבל קצבה לפי סעיף 2 שלא מקבל הנחות אלה חייב למלא טופס בקשה מיוחד ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל. טופס שניתן לבקש טלפונית מן הרשות (טל' 03-5682651 03-5682651

כמו כן ניתן להוריד טופס מן האינטרנט בלחיצה כאן http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/bakaha_keren_saif2.pdf

הערה חשובה למקבלי קצבה מסעיף קרן 2 ועלו ארצה לפני 1.10.153: ניצולי שואה אלה יכולים לעבור ולקבל קצבה מן הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתבסס על % נכות. לעומת זאת הקצבה מקרן סעיף 2 הנו סכום קבוע ללא קשר עם מצב הבריאות (המשתנה) של ניצול השואה.

המעוניין לעבור יפנה באמצעות טופס בקשה כפי שהוסבר לעיל לפנייה חדשה לרשות לזכויות ניצולי השואה.

תשלום עבור עבודה (לא כפויה) בגטו. זכאות ל-2000 אירו חד פעמי וקצבה חודשית

תשלום עבור עבודה בגטו שלא בכפייה, לאלו אשר לא הוכרו עד היום כזכאים לגמלאות מהביטוח הסוציאלי בגרמניה.

מי זכאי

א. אדם שנרדף ע"י המשטר הנאצי על פי חוק הפיצויים הגרמני.

ב. אדם אשר שהה בגטו שלא ברצונו בתחום שהיה נתון לשלטון הנאצי.

ג. אדם אשר עבד באותה תקופה ללא כפייה בתנאים הדומים לתנאי תעסוקה.

ד. זכאים לתשלום רק מי ששהה בגטו בעל כורחו ועבד בתקופה זו ללא כפייה.

ה. זכאים לתשלום מי שחיפש בעצמו עבודה או אדם ששובץ בעבודה בעקבות פנייתו.

מי אינו זכאי.

א. מי שאולץ לעבוד בכח איומים או אלימות.

ב. אדם אשר תקופת עבודתו בגטו הוכרה כתקופה המקנה זכאות מלאה בחישובי קופות גמלאים אותן הוא מקבל, ואשר קיבל בעבר פיצויים בגין תקופה זו מהביטוח הסוציאלי.

ג. אדם אשר קיבל בעבר פיצוי עבור עבודתו בגטו מכספי הקרן "זכרון, אחריות ועתיד".

ל-2000 אירו חד פעמי

הבקשה מוגשת על גבי טופס מיוחד ויש להקפיד לצרף לאישור שהמבקש בחיים ע"י רשות או מוסד רשמי כגון: נוטריון, בנק, בית-חולים, קונסוליה של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

ניתן להוריד הסבר בעברית לפי http://www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/014_Information_Ghettoarbeit_he.pdf

ואת הטופס באנגלית לפי http://www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/032_Antragsformular_en.pdf

לקצבה חודשית

ניתן להגיש בקשה לרנטה חודשית שהיא בעצם קצבת זקנה והזכאות תלויה בין היתר בתשלום הפרמיות בשנים שעבדתם בישראל, דבר שתיבדק בביטוח לאומי בישראל. אי לכך יש לפנות לבטוח הלאומי – קשרי חוץ ת.ד. 90009 ירושלים 91909 או דוא"ל liaison@nioi.gov.il או טל' 02-6709665 או פקס 02-6512683 ולבקש טופס "תביעה לקצבת זקנה על בסיס תקופות העסקה בגטו" למילוי באנגלית או גרמנית. את הטופס יש להחזיר לביטוח לאומי שבודק ומעביר לביטוח לאומי בגרמניה. רק אז מקבלים טופס למילוי באנגלית או גרמנית. אחרי מילוי ואמות על ידי סניפך בבנק שולחים את הטופס לגרמניה

אפשר להגיש תביעה באמצעות גורמים שונים ללא תשלום או עו"ד – כרוך בתשלום.

המלצתי היא : מילוי הטופס בעצמך או בעזרת אדם שיודע היטב גרמנית או אנגלית, לשלוח את התביעה ישירות לגרמניה. בעמותת יש אנו ערוכים לעזרה זו במתנדבים שלנו או הכוונה לגורם אחר.

קרן הסיוע של ועידת התביעות למי שאינו זכאי לקצבה חודשית

ועידת התביעות רח' הארבעה 8 ת"א טל' 03-5194400 03-5194400

סכום חד פעמי של 2556 אירו.

להלן הקריטריונים:

1. מי שלא מקבל קיצבה בגין הרדיפות ולא קיבל תשלום חד- פעמי בעבר:

· לא קיבל בשנות 50-60 תשלום חד-פעמי מהגרמנים על ענידת

טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש.

· לא קיבל קרן סיוע בעבר ( בעבר שולם סכום של 5000 מרק) .

2. גברים מעל גיל 65 ונשים מעל גיל 60 .

3. על מי שברח מהכיבוש הנאצי, או ענד טלאי צהוב, לפנות לועידת התביעות לבדיקת הזכאות.

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

רחוב תובל 5 ת"א טל03-6090866 03-6090866

מדע וטפסי בקשה באתר הקרן http://www.k-shoa.org

התשלום מיועד ל:

למי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השניה- בגטאות, מחנות ריכוז או מיסתור, תוך סיכון חיים, או שחי בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית- כמו רומניה, צרפת,איטליה, והונגריה, וסבל מרדיפות הנאצים, או שברח משטח הכיבוש- מגרמניה החל מ 1933 , מאוסטריה החל מ 1938, ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום 8.5.1945 ובתנאי שעומד במבחן הכנסות בתחום הסיוע הרלוונטי.

הזכאות כוללת:

1. 9 שעות סיעוד – מעבר לשעות הסיעוד של המוסד לביטוח-לאומי.

(בתנאי שזכאי למקסימום שעות סיעוד מביטוח-לאומי).

2. מענק אישי עד 4000 ₪ על אביזרים רפואיים ותרופות.

3. סיעוד קצר מועד.

4. לחצן מצוקה.

קצבת בריאות מגרמניה

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (מגדל שלום) רח' אחד העם 9 ת"א

טל: 03-6234100 03-6234100

לכל מקבלי קיצבאות הנ"ל , לבירור בעיות יש לפנות לכתובת הנ"ל.

כיום לא ניתן להגיש בקשות חדשות

הריני להביא לתשומת לב כל החברים:

1. קיימים ארגונים רבים שמסייעים לניצולי השואה, הרשימות מופיעות באינטרנט, כדאי לבדוק זכויות גם דרכן.

2. ליוצאי רומניה, בולגריה, טוניס, לוב, כתוצאה מפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות, קיימת הרחבה ניכרת לגבי הנושא של שלילת חופש, רצוי לאלה שבעבר הגישו בקשות ונדחו, לבדוק מחדש את זכאותם.

.

.

.

.

.

להלן  ריכוז הזכויות העיקריות לניצולי השואה בישראל

מצב עדכני ל-1.1.2012

הערה: בטבלה זו נכללו אך ורק הזכויות לניצולי שואה לגביהן ניתן להגיש בקשות חדשות ו/או בקשות לשינוי תנאים.

מדע מפורט יותר, כולל סרטוני הסברה לכל נושא ונושא, ניתן למצוא באתר של עמותת אביב לניצולי שואה http://avivshoa.co.il

איך להשתמש בטבלה? חפש את הנכון לגביך בתור 1, לאחר מכן בתור 2, לאחר מכן בתור 3 ולבסוף בתור 4.

1

2

3

4

א.

קצבות חודשיות

(אחד מאלה)

עליתי לפני 1.10.1953

אני מקבל קצבה חודשית ישירות מגרמניה (BEG)

כל שאלה

לכל שאלה יש לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במגדל שלום) 03-6234100.

(אין אתר באינטרנט)

אני מקבל קצבה חודשית מן הרשות לזכויות לניצולי שואה (משרד האוצר)

חל שינוי במצב בריאותי

פעם בשנה ניתן להגיש בקשה לוועדה רפואית לשינוי % נכות.

לשלוח פנייה במכתב + מכתבים מרופא משפחה ורופא מומחה לרשות לזכויות ניצולי השואה
ת.ד. 57380 תל אביב 61572

לברורים: טל' 03-5682651

עליתי אחרי 1.10.1953

אני מקבל קצבה מועידת התביעות – קרן סעיף 2 (משולם פעם ב-3 חודשים)

חל שינוי במצב בריאותי

לא לפנות. זו קצבה קבועה ללא קשר עם מצב בריאות.

אני לא מקבל קצבה חודשית (פעם ב-3 חודשים) מועידת התביעות – קרן סעיף 2

לבדוק זכאות בועידת התביעות טל' 03-5194400 או באתר (מומלץ) ובאם נמצא זכאי יש להשתמש בטופס הרשמה.

הסבר על זכאות וטופס במספר שפות כולל עברית לפי

http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=23

הייתי במחנה ריכוז, מחנה עבודה ו/או בגטו ואני לא מקבל קצבה חודשית מכל מקור בישראל או בחו"ל

ניתן להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה

קבלת טופס בקשה מן הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' 03-5682651

או מן האתר של הרשות לפי

http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/law_natzim1957.pdf

אני ניצול שואה, לא קבלתי ואני לא זכאי לקבל קצבה חודשית כל שהיא.

בדוק זכאות לתשלום חד פעמי בסך 2,556 אירו.

הסבר על זכאות וטופס במספר שפות כולל עברית לפי

http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=23

ב. עבור עבודה בגטו מוכר

שהיתי בגטו תקופה כלשהיא ועשיתי עבודה לא כפויה

זכאי לתשלום חד פעמי בסך 2,000 אירו, הסבר וטופס בקשה (חלק התחתון של הדף)

http://www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/index.html

נמצא הסבר בעברית. את הטופס עצמו יש למלא בגרמנית, אנגלית או רוסית.

הסברים ניתן למצוא גם באתר של עמותת אביב http://avivshoa.co.il

במקביל זכאי גם קצבה חודשית מגרמניה. גובה הקצבה תלוי בגילך (אז) ותקופת השהייה בגטו.

יש לפנות לביטוח לאומי – קשרי חוץ ת.ד. 90009 ירושלים 91909 או פקס 02-6512683 ולבקש טופס עבור קצבה ZRBG.

ג. הטבות נוספות

נזקק / נצרך

אני מקבל קצבה מן הרשות לפי % נכות:

25-39.9% והכנסתי פחות מ-4,147 ₪

40-49.9% והכנסתי פחות מ-4,585 ₪

מ-50% והכנסתי פחות מ-7,671 ₪

ניתן לקבל השלמת הכנסה לסכומים האלה בפנייה לרשות לזכויות ניצולי השואה באמצעות טופס.

קבלת טופס בקשה מן הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' 03-5682651

או מן האתר של הרשות לפי

http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tagmul_nizkuk.pdf

יש לצרף מסמכים שונים כפי שמוסבר בטופס.

למקבלי קצבה מן האוצר, קרן סעיף 2 או BEG

 • הבראה – סכום פעם בשנה
 • הנחה בארנונה
 • הנחה לתרופות
 • פטור מאגרת טלוויזיה
 • פטור ממס קניה ברכישות שונות

מי שלא מקבל הטבות אלה כבר עכשיו יפנה לרשות לזכויות לניצולי שואה לבדיקת זכאות והסדרת הענין.

קבלת טופס בקשה מן הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' 03-5682651

או מן האתר של הרשות לפי

http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/bakaha_keren_saif2.pdf

זכאות אלמן/אלמנה

הנפטר/ת קבל/ה קצבה

 • מן הרשות לזכויות ניצולי השואה
  (תשלום חודשי)
 • מועידת התביעות קרן סעיף 2
  (תשלום פעם ב-3 חודשים)
 • אלמן/אלמנה זכאי/ת לקבל את קצבת בן/בת הזוג הנפטר במשך 3 שנים לאחר הפטירה.
 • התשלום נפסק עם הפטירה. אין תשלום לאלמן/אלמנה.

זכויות אחרות

שעות סיעוד

מקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

9 שעות סיעוד מעבר לשעות הסיעוד של בטוח לאומי

בדיקת זכאות וקבלת טופס הרשמה בטל' 03-6090866 או מן האתר של הקרן

http://www.k-shoa.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/siud082011.pdf

השתתפות בהוצאות לשיניים, משקפיים, מכשיר שמיעה, ייעוץ משפטי ועוד

מקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל או באמצעותה

תנאים וסכום ההשתתפות תלויים מידי שנה בתקציב של הקרן.

בדיקת זכאות וקבלת טופס הרשמה בטל' 03-6090866 או באתר של הקרן

http://www.k-shoa.org/?CategoryID=169&ArticleID=262

לפי ארצות

בדיקת זכויות מיוחדות לעולי ארצות אלה

אוסטריה

ארגון יוצאי מרכז אירופה

03-5164461 (שלוחה 223)

הולנד

אילה ישראל 09-7469606

http://www.ajalah.com

הונגריה

התאחדות עולי הונגריה בישראל

טל' 03-6817121, 03-6916115

צרפת

ארגון עלומים 02-5612207

http://www.aloumim.org.il/indexheb.html

רומניה

התאחדות עולי רומניה בישראל

טל' 03-5466502

olerom11@bezeqint.net

.

.

.

.

.

 

הסבר מפורט על החוק החדש להגדלת הסיוע לניצולי השואה- יוני 2014

 

במסמך זה רוכזו כל העדכונים וההטבות במסגרת החוק החדש של הגדלת תקציב הסיוע לניצולי השואה. מסמך זה מפורסם  באדיבות עמותת  אביב לניצולי השואה

אשר ערכו וריכזו את העדכונים, ואנחנו מציגים אותם כאן באישור שלהם ולטובת הכלל.

AvivLogo5

 

מענק שנתי בסך 3,600 ₪ ממשרד האוצר לניצולי שואה זכאים

 

מי זכאי?
ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל, אשר היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אילו עלה לישראל עד 1.10.53, או שנמנע ממנו לקבל תגמולים בשל זכות שהיתה לו בעבר לתבוע את גרמניה, ובנוסףאיננו מקבל קצבה כלשהי – מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר או קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים העולה על 1,000 ₪.

מהו גובה המענק?
מדובר במענק בסך 3,600 ₪ אשר משולם על ידי משרד האוצר מידי שנה ישירות לחשבון הבנק.

האם המענק תלוי בגובה ההכנסה של הניצול?
המענק אינו תלוי בגובה ההכנסה של ניצול השואה!

האם יש צורך בהגשת בקשה?

חלק מניצולי השואה יקבלו את המענק לשנת 2014 באופן אוטומטי. ניצולים אלו יקבלו, בעתיד הקרוב, מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה ובו טופס והסבר על הנדרש מהם לצורך קבלת המענק החל מ-2015.
עם זאת, יהיו ניצולים שלא יקבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפיכך כדאי למלא את טופס הבקשה למענק שנתי בהקדם כדי לקבל את המענק לשנת 2014 ואילך.

לבירור אם עליכם להגיש בקשה על מנת לקבל הטבה זו לשנת 2014 ולקבלת טופס הבקשה יש להתקשר אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר במספר טלפון: 03-5682651.

( יש לצרף צילום ת.ז לבקשה. במידה ויש לניצול אישור על קבלת הפיצוי החד פעמי, מומלץ לצרפו לבקשה. מי שאין לו אישור על קבלת פיצוי חד פעמי בעבר, שיגיש את הבקשה ללא האישור )

מתן פטור מתשלום על התרופות שבסל הבריאות

מי זכאי?
כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בקשר עם נרדפותו על ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או מדינת חוץ אחרת, או מועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה יקבל פטור מלא מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות שבסל הבריאות. זאת, ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.

ממתי?
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי על  ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לידי הקופה.

האם יש צורך בהגשת בקשה?
ככלל אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק שנתי, עליה פורט קודם לכן, כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות.

כמו כן, מי שכבר קיבל הודעה ממשרד האוצר על זכאותו להנחה בתרופות שבסל הבריאות אינו נדרש להגיש בקשה לקבלת בקשה לפטור זה.

אולם במקרים בהם ניצול שואה עומד בתנאי הזכאות לקבלת פטור מתרופות אולם אינו מקבל פטור זה ואינו זכאי למענק שנתי- יש למלא את טופס בקשה לקבלת פטור תרופות ממשרד האוצר.

לבירור אם עליכם להגיש בקשה על מנת לקבל הטבה זו ולקבלת טופס הבקשה יש להתקשר אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר במספר טלפון: 03-5682651.

 העלאת גובה תגמול המינימום המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים

 התגמול העיקרי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים לא יפחת מסכום של 2,200 ₪, החל מהתגמול בעד חודש יוני 2014. יתר המדרגות נשארות אותו דבר.

 

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1.10.53

התיקון לחוק משווה את זכויותיהם של מי שמקבל קצבה כיוצא מחנות וגטאות או קצבה מקרן
סעיף 2 של ועידת התביעות לזכויותיהם של ניצולי השואה המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

מי שמוכר כיום במסגרת חוק הטבות לניצולי שואה, ומקבל קצבה ממשרד האוצר מתוקף היותו יוצא מחנות וגטאות או קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה מוכר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בשיעור של 25% נכות, ללא צורך בהגשת בקשה. כאמור, גובה הקצבה לא יפחת מסכום של 2,200 ₪, החל מתגמול בעד חודש יוני.

 שימו לב: למקבלי קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2, תינתן השלמה חודשית ממשרד האוצר. ההשלמה היא עד לגובה הקצבה שהיתה משולמת להם אילו קיבלו תשלום מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים.

בעבור חודש אפריל ומאי 2014 תינתן השלמה עד לסכום של 1,825 ₪, ומחודש יוני ואילך- עד לסכום של לפחות 2,200 ₪. תגמולים אלו ישולמו לא יאוחר מיום 1.8.2014 ישירות לחשבון הבנק.

ניצולי השואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות יקבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, המפרט את ההטבות הנוספות המגיעות להם.

מומלץ מאד להגיש בקשה להחמרה ובקשה להכרה במחלות נוספות על מנת לבחון זכאות לתוספת באחוזי נכות העשויה לגדיל את הקצבה החודשית!
כמו כן מומלץ לבדוק זכאות לקבלת לתגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה אשר עשויה אף היא להגדיל את סכום הקצבה בצורה משמעותית!

גמלת סיעוד

במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי. החל מיום 1.7.14 הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח יותר בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולצורך חישוב סכום גמלת הסיעוד.
ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו. הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים.
ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, והוא מקבל קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – עשוי להיות זכאי עתה לגמלת סיעוד, במידה והוא עונה גם על שאר התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי, בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

שימו לב– מי שיוכר במקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

 

 תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

 

יש להבחין בין שתי קבוצות של בני  זוג:

בן/בת זוג של ניצול שואה שנפטר ואשר היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים למשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול (כולל ידוע/ה בציבור), יהיה זכאי, לאחר תום 36 החודשים לקצבה בסך 2,000 ₪ לחודש לפחות, למשך כל ימי חייו. הוראה זו תחול על בני זוג של ניצולים שנפטרו מיום 1.6.2011 ואילך.

בן/בת זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטר לאחר 1.6.2014 יקבל במשך 36 חודשים את הקצבה אותה קיבל הניצול ערב פטירתו ולאחר תום 36 חודש יקבל קצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לפחות, למשך כל ימי חייו. מועד הפטירה שקובע את הזכאות להמשך קבלת התגמול לבן/בת הזוג לקבוצת ניצולים הנ"ל הינו ה-1.6.2014. אם נפטר לפני מועד זה לא תהיה זכאות להמשיך לקבל את הקצבה.

בכל מקרה, סכום התגמול המשולם לבן זוג של ניצול שואה שנפטר, החל מחודש יוני 2014, לא יפחת מסכום של 2,000 ₪ ובמידה וניצול השואה היה מוכר כזכאי לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה- הסכום המשולם לבן/בת זוג עשוי גם להיות גבוה בהרבה, בכפוף למבחן הכנסה

 

ניצול שואה שקיבל הבטחת הכנסה

 

ניצול שואה שקיבל קצבה לפי קרן סעיף 2 או יוצאי מחנות וגטאות, וששולמה לו גמלת הבטחת הכנסה לפני יום 1 ביוני 2014, יראו כאילו מתקיימים בו התנאים להכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה (בעבר "נזקק"), ללא צורך בהגשת בקשה/

מועד זכאותו לתגמול כאמור, יצוין בהודעה שתישלח לו ולא יאוחר מסוף שנת 2014, כאשר ממועד זה יהיה זכאי לתגמול כאמור במקום גמלת הבטחת הכנסה ששולמה לו, אך הוא יוסיף לקבל את ההטבות הנלוות שניתנו לו כמקבל גמלת הבטחת הכנסה.

משכך, ניצול שואה אשר קיבל הבטחת הכנסה וקצבה מקרן סעיף 2 או קצבת יוצאי מחנות וגטאות יעבור אוטומטית לסטטוס של נזקק, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת.גם זכויות של הבטחת הכנסה, אשר ניתנו לניצולי שואה זכאים, יישמרו לו.
מומלץ מאד במקרה זה להגיש בקשה להחמרה להכרה במחלות נוספות- על מנת לנסות לזכות בתוספת אחוזי נכות אשר עשויה להקנות תוספת משמעותית בקצבה החודשית!

 

מענק שנתי למקבלי תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה

מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אשר מוכרים בקבלת תגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק"/"נצרך"), כולל אלו שיוגדרו כך בקרוב וכיום מקבלים קרן סע' 2 / קצבה ליוצאי מחנות וגטאות והבטחת הכנסה מביטוח לאומי כמוסבר לעיל, יקבלו מענק שנתי אוטומטי בסך 2000 ₪ ישירות לחשבון הבנק שלהם.
המענק ישולם עד ליום 10 בפברואר של כל שנה. בשנת 2014 ישולם עם תחילת החוק.

בקשות חדשות לוועדה רפואית

ניתן להגיש בקשות לקיום ועדת רפואית בתום חצי שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת הנכות.

 

הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים

נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים יוכלו להגיש עררים / ערעורים על החלטות הוועדה רפואית, הוועדה הרפואית העליונה, החלטות הרשות המוסמכת והחלטות ועדת העררים בתוך 60 ימים, כאשר לוועדת העררים סמכות להאריך מועד זה ב-30 ימים נוספים. 

 

 

כפל מענקים

 בוטלה ההוראה שאסרה על כפל מענקים: לפי חוק ההטבות ולפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 או לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, כך שניתן לקבל את שני המענקים גם יחד.

 

טיפול נפשי לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית

כל ניצולי השואה שיהיו זכאים למענק שנתי בסך 3,600 ₪, אשר נזכר לעיל, יהיו זכאים גם לקבלת טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם, עפ"י אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה בקשר עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

 

תגבור שירותי רווחה

תינתן תוספת תקציבית ניכרת לתגבור שירותי הרווחה לניצולי שואה.

 

 

לשאלות והסברים נוספים ניתן להתקשר למספר הטלפון של העמותה :
072-2424404 או בדואר אלקטרוני : info@avivshoa.co.il

ומומחי הזכויות שלנו יסייעו לך ללא תשלום או תמורה